บริษัท ซือ หาว อินดัสทรี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการผลิต STEAM BOILER

บริษัท ซือ หาว อินดัสทรี จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1989 ยึดมั่นในการคิดแบบก้าวหน้า กล้าพัฒนานวัตกรรม การออกแบบอย่างมีมนุษยธรรม 「สร้างคุณค่าแบรนด์ ชื่อเสียงด้วยบริการและคุณภาพ」 การประกันคุณภาพเป็นคำมั่นสัญญาต่อลูกค้าและเป็นกุญแจสำคัญหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รักษาเสถียรภาพของคุณภาพด้วยกระบวนการผลิตที่สม่ำเสมอ ระบบบริการแบบบูรณาการสำหรับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและการออกแบบสำหรับลูกค้า บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้คุณใช้ STEAM BOILER ได้อย่างสบายใจ ซือ หาว Boiler มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการด้วยหัวใจ

การประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชัน
รายละเอียดสินค้าผลิตภัณฑ์
สอบถามสาขา
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามบริการบำรุงรักษา
ติดต่อเรา