เกี่ยวกับ ZU HOW

เครือข่ายการควบคุมระยะไกล (N.R.C)

ระบบการควบคุมเครือข่ายระยะไกลที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาการของ ZU HOW โดยวิธีการวิเคราะห์สภาพการทำงานของหม้อไอน้ำและระบบการทำงานที่ผิดปกติ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหม้อไอน้ำหลายๆ เครื่อง ผ่านเครื่องรับและเครื่องจับคลื่นวิทยุในเวลาเดียวกัน และบันทึกเวลาทำงานที่ผิดปกติ,ตำแหน่ง, ปริมาณของไอน้ำ, ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้, ปริมาณน้ำ, แรงดันไอน้ำ, อุณหภูมิท่อน้ำ, อุณหภูมิไอเสีย,อุณหภูมิน้ำ และเช่นเดียวกันระบบยังสามารถพิมพ์รายงานประจำวันและรายงานรายเดือน

 

 

top