Giới thiệu về ZU

Mạng lưới điều khiển từ xa (NRC)

Các hệ thống mạng điều khiển từ xa có thể được kết nối với các trung tâm bảo dưỡng ZUHOW để chẩn đoán tình trạng của hoạt động nồi hơi và hỗ trợ để loại bỏ các sự cố; nó cũng có thể giám sát các hoạt động của một số nồi hơi tại cùng một thời điểm và giữ các hồ sơ của các thời gian sự cố, vị trí, số lượng bốc hơi, lượng tiêu thụ nhiên liệu, lượng nước cấp, áp lực hơi nước, nhiệt độ ống nước , nhiệt độ khí thải, nhiệt độ nước cấp, và cả việc in ấn các báo cáo hàng ngày và báo cáo hàng tháng.

 

 

top