Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với "ZuHow Industrial Co., Ltd." (sau đây gọi là trang web này). Bất kỳ ai duyệt trang web sẽ tự chịu mọi rủi ro.


1. Tất cả thông tin, nhãn hiệu, biểu tượng, hình ảnh, video ngắn, tệp âm thanh, liên kết và các thông tin khác có trong trang web này chỉ mang tính chất tham khảo. Trang web này sẽ thay đổi thông tin bất cứ lúc nào và nó sẽ được xác định bởi trang web này mà không cần báo trước thông báo. Trang web này đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này, nhưng trang web này sẽ không đảm bảo rõ ràng hoặc ngầm hiểu rằng thông tin đó là chính xác. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.


2. Nội dung của trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Tất cả các quyền đối với trang web, nội dung trang web và các sắp xếp thuộc về công ty hoặc những người được ủy quyền của công ty. Người dùng bị cấm sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải công khai, hiển thị công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web này theo bất kỳ cách nào khác vi phạm bản quyền cho bất kỳ mục đích nào khác. Các nhãn hiệu hoặc biểu tượng xuất hiện trên trang web này thuộc về công ty hoặc người cấp phép của công ty. Người dùng không được phép sử dụng các nhãn hiệu hoặc biểu tượng đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu.


3. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở vi rút máy tính, lỗi hệ thống, mất dữ liệu) do việc sử dụng hoặc sử dụng trang web này của bất kỳ người nào. Trang web này có thể liên kết đến các trang do các tổ chức khác cung cấp, nhưng những trang này không được kiểm soát bởi trang web này. Trang web này không thực hiện bất kỳ đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hiển thị trên các trang này. Nếu bạn duyệt các trang này, bạn sẽ phải tự gánh lấy hậu quả.


4. Thông tin đối tượng, dữ liệu cá nhân, hình ảnh tải lên và các hành vi khác mà người dùng điền trên trang web này hoàn toàn là hành vi của người dùng và trang web này không chịu trách nhiệm về tính xác thực hoặc hoàn chỉnh của nội dung.


5. Mọi hư hỏng, mất mát, chiếm đoạt hoặc giả mạo dữ liệu do nguyên nhân bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trang web do vi rút máy tính xâm nhập và bùng phát, ngừng hoạt động tạm thời do sự kiểm soát của chính phủ,… đều không liên quan đến trang web này.


6. Việc công bố hoặc phát hành thông tin sai lệch hoặc bất hợp pháp, vi phạm quyền của người khác, lừa dối và tống tiền người dùng thông qua trang web này hoàn toàn là hành động cá nhân và trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ đó.
Truy vấn văn phòng chi nhánh
Tải xuống danh mục điện tử
Yêu cầu dịch vụ bảo trì
Liên hệ chúng tôi