Deep Fryer (dầu nặng)

Tên
Deep Fryer (dầu nặng)
Mô hình
thể loại
Sản phẩm khác / Nồi Chiên Sâu

Chia sẻ
Share to Facebook Share to Google Share to Twitter Share to Linkedin

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Tùy chỉnh sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Sản phẩm liên quan
top