Đồng hồ đo áp suất lò hơi

Tên
Máy Đo Áp Suất
Mô hình
thể loại
Phụ kiện cho lò hơi / Hồ đo áp suất & Chuyển

Chia sẻ
Share to Facebook Share to Google Share to Twitter Share to Linkedin

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Tên
Kiểu Thông số kỹ thuật PT
Máy Đo Áp SuấtMáy đo áp suất dầu dọc 1-1 / 2 "* 20㎏ 1 / 8PT
2 "* 20㎏ 1 / 8PT
2-1 / 2 "* 7㎏ 1 / 4pt
2-1 / 2 "* 35㎏ 1 / 4pt
3 "* 15㎏ 3 / 8PT
4 "* 15㎏ 3 / 8PT
Vertical đo áp suất 3 "* 16㎏ 3 / 8PT
4 "* 15㎏ 3 / 8PT
Ngang đo áp suất 2-1 / 2 "* 35㎏ 1 / 4pt
3 "* 15㎏ 3 / 8PT
4 "* 15㎏ 3 / 8PT
Sản phẩm liên quan
top